KOSMOENERGETYKA

Jestem magistrem progresorem kosmoenergetyki od 2005 roku. Przez ten czas pomogłam wielu ludziom z różnymi – przeróżnymi problemami fizycznymi i emocjonalnymi. Zakres możliwości magistra progresora jest ogromny. Magister progresor nie tylko daje możliwość powrotu do zdrowia człowieka, ale również ma uprawnienia inicjacji w kanały kosmoenergetyki. Mam wielu swoich uczniów, niektóre z nich całkowicie zmienili swoje życie, przez zmianę zawodu i również pracują w tej dziedzinie. I każdy uczeń ma możliwość uzdrawiać siebie, bliskich i nie tylko, na różnych płaszczyznach.

Kosmoenergetyka jest bardzo starą nauką , jej korzenie sięgają do cywilizacji Atlantów i Lemuryjczyków. Kosmoenergetyka , to jest medycyna energoinformacyjna. Ale w współczesnych czasach została przekazana  cywilizacją Gehort   przez Władimira   Petrowa.  Kosmoenergetyka reprezentuje system kosmicznego promieniowania i częstotliwości u podstaw której leży teoria budowy wielowymiarowego wszechświata jakim w rzeczywistości i jest. Te kanały energetyczne dają możliwość oddziaływania na energetyczne pole człowieka przy pomocy czystej, kosmicznej energii przekazywanej za pośrednictwem kosmicznych kanałów pochodzących z różnych energetycznych poziomów. Każdy kanał ma swoją częstotliwość i oddziałuje odpowiednio na biopole człowieka. Wszystko we Wszechświecie do tworzenia potrzebuje informacji i energii. Wszystko jest energią. Nawet krok nie można zrobić bez użycia informacji i energii, czyli najpierw myśl – informacja, później ruch – energia. We Wszechświecie obowiązuje prawo makrokosmosu i mikrokosmosu. Mikrokosmosem jest człowiek i jest nierozerwalną częścią makrokosmosu. Człowiek z makrokosmosem jest połączony przez subtelne kanały energoinformacyjne.

Kosmoenergetyka – medycyna energoinformacyjna 22 grudnia 2009 roku została przyjęta w poczet członków WHO (Światowa Organizacja Zdrowia). Tym samym Kosmoenergetyka została włączona do światowego systemu ochrony zdrowia.

Podejście do człowieka w Kosmoenergetyce

Kosmoenergetyka podchodzi do człowieka jako do całości, to znaczy: odblokowuje i oczyszcza czakry, oczyszcza ciała subtelne , w których najpierw powstaje problem, czyli skrzepy energetyczne, i dopiero później pojawia się problem w ciele fizycznym. To dla tego jest tak ważne trzymać „ w czystości” swoje ciała subtelne. To, co proponuje kosmoenergetyka nie można nazwać typowym leczeniem, dlatego że nie stosujemy ziół i środków farmakologicznych. Człowiek chory, który korzysta z zabiegów kosmoenergetyki , wraca do zdrowia fizycznego, emocjonalnego, psychicznego, zmienia się jego osobowość na lepsze, poprawia się los. Ta technika terapeutyczna usuwa przyczyny choroby. Również zostają usunięte z biopola człowieka takie nieprzyjemności (uważane za zabobon) jak urok, klątwy i inne energoinformacyjne skażenia, które „ trafiają” człowieka tylko z uszkodzoną aurą lun nisko wibracyjnym biopolem. Łatwiej powiedzieć w jakich chorobach nie pomaga kosnoenergetyka, niż wymienić te, które znikają bez śladu. Również choroby uważane za nieuleczalne, bo nie ma chorób nie uleczalnych.

Kosmoenergetyka – medycyna energoinformacyjna

Medycyna energoinformacyjna , czyli kosmoenergetyka zajmuje się udrażnianiem przepływu życiodajnej energii dla zdrowia w człowieku. Również usuwaniem “wirusów” – tzw. negatywnych energoinformacji wywołujących czynnik powstania choroby w człowieku. Kosmoenergetyka wprowadza człowieka w harmonię z samym sobą i z otaczającym światem, prowadzi do duchowego odrodzenia i dodaje sił do życia tu i teraz. Zniekształcona informacja pierwotna w człowieku, połączona z negatywnym myśleniem, objawia się złym samopoczuciem, bólami, co powoduje choroby albo przewlekłe zmęczenie. Usunięcie destrukcyjnych energoinformacji z pól energetycznych człowieka i nadanie odpowiednich wibracji z pół torsyjnych Światowego Rozumu to rozpoczęcie procesu samoregulacji. Tak zaczyna się proces uzdrowienia przy zastosowaniu kosmoenergetyki. Każdy narząd człowieka mają swój własny zakres częstotliwości. W przypadku choroby naturalna skala częstotliwości zmienia się. Za pomocą kanałów kosmoenergetyki podaje się energię na chory organ i jednocześnie idą ogólnie uzdrawiające częstotliwości na cały organizm. Wokół chorego organu zostaje stworzone pole torsyjne, które posiada charakterystykę zdrowego organu. „Wymuszony” rezonans przywraca do zdrowia ten narząd. Efektem każdej sesji kosmoenergetycznej jest przemiana harmoniczna, która dokonuje się w polach życiowych ze względu na rezonans z dobranymi częstotliwościami energetycznych pól. Uzdrawianie Kosmoenergetyką, które efektywnie rozwija się od 1996, w latach swojego istnienia osiągnęło niezwykły wyniki, przygotowując dziesiątki tysięcy kosmoenergetów – uzdrowicieli w Ukrainie, Rosji i poza tymi krajami, uzdrawiając setki tysięcy ludzi z różnych schorzeń. W Rosji duży procent kosmoenergetów są lekarze.

Kosmoenergetyka także  pomaga w:

Rozwoju duchowym i odnalezieniu cennych wartości życiowych, w odnalezieniu swojego prawdziwego „Ja” i odzyskaniu poczucia własnej wartości. Kosmoenergetyka uzdrawia człowieka na wszystkich płaszczyznach życiowych, poprawia jakość życia, pozwala żyć w zdrowiu i harmonii, wzmocnia układ odpornościowy człowieka. Zmiany zachodzą na poziomie komórkowym.
Terapia również może być przeprowadzana na odległość, jest  tak samo skuteczna jak i na żywo.
Kosmoenerget wówczas pracuje ze zdjęciem pacjenta.

Koszt seansu 190 zł.

KONTO POLSKIE:

ING Bank  36 1050 1201 1000 0091 4461 6969 

KONTO WALUTOWE:

IBAN: PL43 1050 1575 1000 0092 1122 7708 Kod BIC SWIFT: INGBPLPW
adres: 53-030 Wrocław, ul. Przyjaźni 2h/2

Również prowadzę szkolenia z zakresu kosmoenergetyki, jak indywidualne tak i grupowe ( preferuje indywidualne) stacjonarnie i on-line.