WYŻSZE JA

                                                                                                      POŁĄCZENIE Z WYŻSZYM JA.

         Wyższe Ja -  to część Twojej Duszy.  Łącząc się ze swoim Wyższym Ja nawiązujesz  BEZPOŚREDNI  kontakt ze swoją Duszą prze Wyższe Ja. A nikt lepiej nie podpowie, nie doradzi  i nie poprowadzi przez życie jak Twoja Dusza.

Spotkanie odbywa się w formie on-line. Na tym spotkaniu prowadzę do Wyższego Ja, pomagam z nim się połączyć. Na takiej sesji można dowiedzieć się od swego Wyższego Ja o swoim przeznaczeniu w danym wcieleniu, co przeszkadza w realizacji planu Duszy, odnaleźć tę przeszkody i jeżeli są to je usunąć. Odpowiedzi otrzymujesz bezpośrednio od swojego Wyższego Ja, a ja tylko prowadzę. Po sesji otrzymasz praktykę, którą trzeba wykonywać przez 14 dni. Ta praktyka  pomoże Cię  bez problemów  łączyć się ze swoim Wyższym Ja w każdej sytuacji życiowej.

 

                                                                                        SESJA TRWA 1-1,5 GODZINY.   KOSZT -  396 zł.

 

                         KONTO ZŁOTÓWKOWE

        ING Bank  36 1050 1201 1000 0091 4461 6969 
                        KONTO WALUTOWE
      IBAN: PL43 1050 1575 1000 0092 1122 7708 Kod BIC SWIFT: INGBPLPW
                     adres: 53-030 Wrocław, ul. Przyjaźni 2h /2